Date: 22.04.2019 - 13:27 |

If you struggle to understand Ukraine, you rather should look at it as country that before 1991 existed only as ethnic minority, but not a country. You should know that it current borders are outcome of external factors (breakdown of Soviet Union) and are drawn around territories that also include other ethnic groups, such as Poles, Russians, Jews and many other smaller ones, like Crimean Tatars. Due to outcome of again external forces some of these ethnic groups were relocated forcibly: after WWII Poles had to leave Western regions of current Ukraine; Crimean Tatars were relocated from Crimea in 1944. At the same time, after 1991 nobody relocated Russians or those, who consider themselves to be Russians. Ukrainians, having no experience of having own state, not aware that borders in Europe after WWII were established also via relocation of ethnic groups and also are outcome of extermination of Jews by Nazi (in many European and also Ukrainian cities Jews before WWII constituted significant part of the population).

Якщо ви намагається зрозуміти Україну і її вибір, ви маєте на неї поглянути на країну, що до 1991 була репрезентовала етнічною меншиною, але не була країною. Ви маєте також взяти до уваги, що дійсні кордони України є наслідком зовнішніх факторів (розпад Радянського Союзу) і окреслені довкола територій, які також були місцем проживання інших етнічних меншин, таких як поляки, росіяни, євреї, та менш численних, таких як кримські татари. Внаслідок знову таки дії зовнішніх сил ці етнічні групи були примусовано переселені під час або після Другої Світової війни - поляків було виселено з західних територій УРСР, а кримських татар ще у 1944 з Криму. Тим не менш після 1991 ніхто не виселив тих, хто є росіянами, або вважає себе росіянами з України. Українці, практично не маючи досвіду управління власною державою, не свідомі того, що кордони у Європі після Другої Світової війни були встановлені не лише за рахунок домовленностей, а і фізичного переміщення етнічних меншин, або їх винищення нацистами (у багатьох європейських і українських містах євреї становили значну кількість населення).